Ngày công nghệ thông tin - VINASA Tech Day 2018
Thời gian: 01/11/2018 | 00:00 đến 00:00
Địa điểm: Hà Nội / HCM
Smart City Summit 2018
Thời gian: 17/09/2018 - 18/09/2018 | 00:00 đến 00:00
Địa điểm: Hà Nội
Chương trình "50 DN CNTT hàng đầu Việt Nam 2018"
Thời gian: 22/08/2018 | 18:00 đến 21:00
Địa điểm: Hà Nội
Ngày CNTT Nhật Bản 2018
Thời gian: 22/08/2018 - 24/08/2018 | 00:00 đến 00:00
Địa điểm: Hà Nội
Vietnam ICT Summit 2018
Thời gian: 28/06/2018 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội
Danh hiệu Sao Khuê 2018
Thời gian: 18/01/2018 - 21/04/2018 | 00:00 đến 00:00
Địa điểm: Hà Nội
Chương trình " 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2017"
Thời gian: 26/10/2017 | 18:00 đến 21:00
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày CNTT Nhật Bản 2017
Thời gian: 26/10/2017 - 28/10/2017 | 00:00 đến 00:00
Địa điểm: Hồ Chí Minh & Đà Nẵng
VINASA tổ chức đoàn XTTM tại London và Dubai
Thời gian: 03/10/2017 - 13/10/2017 | 00:00 đến 00:00
Địa điểm: London & Dubai
Mời tham gia ASOCIO ICT Summit 2017 và the 21st World Congress on ICT 2017
Thời gian: 10/09/2017 - 15/09/2017 | 00:00 đến 00:00
Địa điểm: Taipei, Đài Loan
1 2 
Tin mới