Giải thưởng APICTA 2019 - Việt Nam
Thời gian: 18/11/2019 - 22/11/2019 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm:
Chương trình "50 DN CNTT hàng đầu Việt Nam 2019"
Thời gian: 22/10/2019 | 18:00 đến 21:00
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày CNTT Nhật Bản 2019
Thời gian: 22/10/2019 - 23/10/2019 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Đà Nẵng
Smart City Summit 2019
Thời gian: 22/10/2019 - 23/10/2019 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Đà Nẵng
TechDay 2019
Thời gian: 25/08/2019 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm:
Việt Nam Hackathon 2019
Thời gian: 24/08/2019 - 25/08/2019 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội / Hồ Chí Minh
Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2019
Thời gian: 17/07/2019 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội
Diễn đàn Nhân lực Vietnam (Vietnam HR Summit 2019)
Thời gian: 16/07/2019 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội
Danh hiệu Sao Khuê 2019
Thời gian: 21/04/2019 | 08:00 đến 12:00
Địa điểm: Hà Nội
Họp Hội viên VINASA
Thời gian: 02/03/2019 - 09/03/2019 | 00:00 đến 00:00
Địa điểm: Hà Nội & Hồ Chí Minh
1 2 3 
Tin mới