Ai nên tham gia VINASA Connect?

  • Doanh nghiệp hội viên VINASA có nhu cầu sử dụng, tìm kiếm các sản phẩm/ dịch vụ có chất lượng tốt với mức chi phí ưu đãi.
  • Doanh nghiệp hội viên VINASA có nhu cầu cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ với mức ưu đãi đặc biệt dành cho các doanh nghiệp Hội viên khác.
  • Các nhà cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ (như Văn phòng phẩm, thiết kế và thi công nội thất, thiết bị văn phòng,,,,,) phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp trong và ngoài hội viên VINASA.

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT