Japan IT Week mùa xuân
Thời gian: 01/04/2021 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Tokyo, Nhật Bản
Giải thưởng Sao Khuê 2021
Thời gian: 14/04/2021 | 08:00 đến 14:00
Địa điểm: Hà Nội
Triển lãm Computex Đài Loan 2021
Thời gian: 01/06/2021 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Đài Loan
Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2021
Thời gian: 13/07/2021 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội
Top 10 Doanh nghiệp CNTT 2021
Thời gian: 13/07/2021 | 18:00 đến 20:00
Địa điểm: Hà Nội
Ngày CNTT Nhật Bản 2021
Thời gian: 25/08/2021 - 26/08/2021 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội/HCMC + Đà Nẵng
Ngày CNTT Hàn Quốc 2021
Thời gian: 26/08/2021 - 27/08/2021 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội/HCMC
Japan IT Week mùa thu
Thời gian: 01/10/2021 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Chiba, Nhật Bản
Hội nghị thượng đỉnh Thành phố Thông minh 2021
Thời gian: 11/10/2021 - 12/10/2021 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Bình Dương
Giải thưởng Thành phố Thông minh 2021
Thời gian: 11/10/2021 | 18:00 đến 20:00
Địa điểm: Bình Dương
Diễn đàn đầu tư mua bán và sát nhập CNTT 2021
Thời gian: 30/11/2021 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: HCM
Chương trình "Top 20 SMEs CNTT xuất sắc"
Thời gian: 01/12/2021 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
Giải thưởng: Dự án sinh viên khởi nghiệp ĐMST xuất sắc
Thời gian: 01/12/2021 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội
Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2021
Thời gian: 01/12/2021 - 02/12/2021 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội
Vietnam IT Day 2021
Thời gian: 02/12/2021 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Tokyo & Osaka
1 
Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT