Chương trình đào tạo chứng chỉ AWS và phát triển SAAS
VINASA & Amazon Web Services (AWS) tổ chức chương trình nhằm mục đích đào tạo và cung cấp kiến thức về Phát triển và quản lý các giải pháp SaaS, AWS và đưa các giải pháp lên AWS
Đối tượng hướng tới:
Cán bộ công nghệ của các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT đang có mong muốn tìm hiểu, phát triển, quản lý các giải pháp SaaS, đưa các dịch vụ, giải pháp lên nền tảng Cloud của Amazon
Quyền lợi khi tham gia:
1. Kiến thức SaaS Management
VINASA hợp tác cùng AWS để cung cấp các khóa đào tạo cho thành viên của doanh nghiệp từ kiến thức nền tảng về đám mây đến cấp độ nâng cao để chuyển đổi số cũng như cách thức xây dựng SaaS. Trọng tâm khóa học về:
+ Dịch chuyển dữ liệu đám mây trên AWS
+ Tối ưu hóa và hiện đại hóa hệ thống quản lí dữ liệu
+ Ứng dụng phát triển SaaS
2. Giấy chứng nhận
Thi và nhận chứng chỉ AWS
3. Giao lưu
Giao lưu với các chuyên gia AWS, Chuyên gia và lãnh đạo Công nghệ
4. Ưu đãi
Nhận ưu đãi, tín dụng dùng cho các dịch vụ AWS
Học phí: Học phí được thu là học phí tượng trưng nhằm đảm bảo trách nhiệm của doanh nghiệp và học viên khi tham gia chương trình
75% ưu đãi hội viên VINASA & AWS: 4tr/đại diện (tối đa 2 đại diện được ưu đãi)
50% ưu đãi chưa hội viên: 10tr/đại diện (tối đa 2 đại diện được ưu đãi)
Các thông tin liên quan đến nội dung từng buổi học cũng như lịch trình,...xem tại https://info.vinasa.org.vn/saas
Đăng ký tham gia khoá học theo đường link https://info.vinasa.org.vn/saas trước ngày 25/02
Liên hệ: Ms. Vỹ Tân | (+84) 346 548 375 | tantv@vinasa.org.vn

VINASA

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT