Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
Năm 2024, Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế góp mặt trong danh sách Top 10 Giải thưởng Sao Khuê nhờ những tính năng nổi bật, tạo ra một nền tảng thống nhất trong hoạt động quản lý nhà nước.

Trải qua các vòng sơ loại, thuyết trình và bình chọn, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” đã đáp ứng các tiêu chí đưa ra, được hội đồng bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, Công nghệ thông tin Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực Quản trị, điều hành tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 tổ chức ở Hà Nội vào sáng ngày 13/4/2024. Đây là năm thứ tư sản phẩm của tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh tại giải thưởng này.

Nền tảng thống nhất nâng cao công tác quản lý nhà nước

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động trên web tại địa chỉ: cqs.thuathienhue.gov.vn và trên nền tảng di động Hue-S nhằm cung cấp cho các cơ quan, đơn vị nhà nước thực hiện số hóa và quản lý dữ liệu dựa trên những tiện ích liên quan; tương tác trực quan với các hệ thống hiện có trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tính liên thông, kế thừa và đảm bảo tính chia sẻ tạo thuận lợi trong công tác tiếp cận cơ sở dữ liệu; cung cấp các tiện ích giám sát, cảnh báo tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thống kê, báo cáo; cung cấp nền tảng làm việc số đáp ứng các nội dung khởi tạo công việc, thiết lập quy trình, xử lý, phân loại công việc, báo cáo, thống kê; phục vụ cho mục tiêu lớn chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nền tảng làm việc số với mô hình tích hợp lại tất cả các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử, mô hình hơn 23 quy trình nghiệp vụ đã tạo ra một nền tảng thống nhất trong hoạt động quản lý nhà nước, thực thi công vụ của công chức, viên chức trên một nền tảng thống nhất bao gồm: Quản lý công việc, văn bản, lịch công tác, xử lý dịch vụ công, xử lý phản ánh hiện trường, nhận góp ý người dân, trả lời câu hỏi người dân; họp không giấy tờ … cung cấp giao diện trên web và app, người dùng nhận thông báo công việc và theo dõi công việc thông qua nền tảng Hue-S. Qua đó, góp phần cải thiện và nâng cao công tác quản lý của các cơ quan nhà nước, hướng đến chuẩn hóa các nguồn thông tin đầu vào thành một khối thông tin dữ liệu cho nền tảng xử lý thống nhất.

Giải quyết bài toán về dữ liệu dùng chung

Quá trình xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Song song đó thì vẫn còn tồn tại một số bất cập tạo ra rào cản lớn cho giai đoạn chuyển đổi số. Điển hình là sự hình thành quá nhiều hệ thống thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành chung của tỉnh cũng như các hệ thống thông tin điều hành chuyên ngành; từ đó hình thành quá nhiều địa chỉ, nhiều thao tác gây khó khăn cho công chức, viên chức khi vận hành hệ thống. Ngoài ra, các hệ thống này khi phát triển chưa có sự thống nhất nên dẫn đến việc chuẩn hóa dữ liệu chưa thực hiện từ đó phải kết nối các hệ thống với nhau qua các giải pháp trung gian.

Định hướng Chính phủ về chuyển đổi số là tái cấu trúc và nền tảng dùng chung là nội dung ưu tiên thực hiện trước tiên để khắc phục các tồn tại giai đoạn trước, tạo nền tảng cho ổn định thống nhất cho quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó, xu thế chuyển đổi số lấy dữ liệu làm trọng, trước hết. Việc chấm điểm, kiểm tra, đánh giá kết quả trên dữ liệu là việc sẽ làm thay đổi phương thức làm việc của công chức, viên chức và xu thế này đã được cụ thể hóa tại bộ tiêu chí đánh giá chính quyền số. Vì vậy, triển khai một “Nền tảng làm việc số” hướng đến chuẩn hóa các nguồn thông tin đầu vào thành một khối thông tin dữ liệu cho nền tảng xử lý thống nhất là điều cần thiết cho giai đoạn hiện nay.

Xử lý công việc trên Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 25.478 tài khoản cán bộ công chức viên chức thuộc các cơ quan trên địa bàn tỉnh đăng ký sử dụng nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo HUE-S

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT