Chúc mừng Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam trở thành Hội viên VINASA

Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam

English name: Vietnam Open source Development Joint stock company

Ngày thành lập: 03/02/2010

Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Hùng

Số nhân viên: 15

Thị trường: Việt Nam

Website: https://vinades.vn/

Tel: 0248 587 2007

Địa chỉ:  Phòng 1706 – Toà nhà CT2 Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 Lĩnh vực chính: Sản xuất phần mềm, Gia công phần mềm, Dịch vụ phần mềm

BAN HỘI VIÊN

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT