VINASA TALK Tháng 4/2024 - HÀ NỘI
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) trân trọng kính mời Quý Đơn vị tham gia chương trình Vinasa Talk Tháng 4/2024 tại Hà Nội với chủ đề: Hướng dẫn đấu thầu trên Mạng đấu thầu Quốc gia cho doanh nghiệp CNTT

1. Thời gian, địa điểm: 15h00-17h00, Thứ 6, ngày 19.04.2024, Tầng 3 Sagi Coffee & Tea, số 347 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Hình thức: Trực tiếp

3. Nội dung:

  • Tổng quan về đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia mới
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các phần mềm cần thiết để đấu thầu
  • Quy trình dự thầu và các điểm lưu ý với doanh nghiệp phần mềm & CNTT khi tham gia thị trường mua sắm công
  • Q&A

4. Thành phần tham gia: Lãnh đạo VINASA; Lãnh đạo Doanh nghiệp hội viên VINASA; Các doanh nghiệp/tổ chức quan tâm khác

Mục đích ý nghĩa: Sự kiện nhằm cung cấp kiến thức, kết nối và hỗ trợ cho Doanh nghiệp CNTT trong thị trường đấu thầu mua sắm công, tạo cơ hội để giao lưu, chia sẻ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài Hội viên nói riêng và doanh nghiệp trong và ngoài ngành cntt nói chung

Đăng ký tham dự: https://ticket.vinasa.org.vn/event/vinasa-talk-2024-2/

Liên hệ:

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT