Ngày CNTT Hàn Quốc 2022
Địa điểm: Hà Nội, HCM, Đà Nẵng + trực tuyến
Sự kiện xúc tiến thương mại và hợp tác thường niên dành cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Chương trình bao gồm: Hội thảo, Triển lãm, Giới thiệu sản phẩm, giải pháp tới đối tác tiềm năng, Business Matching
Các Tỉnh/Thành có thể tham gia hội thảo, thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh tham gia hội thảo và các hoạt động của chương trình, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác vào tỉnh
Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT