Chúc mừng Viện Công nghệ & Nhân lực Quốc tế trở thành Hội viên của VINASA

Tên công ty: Viện Công nghệ & Nhân lực Quốc tế

English name: Institute of Technology and International Manpower

Ngày thành lập: 01/10/2018

Chủ tịch Hội đồng Viện: Ông Lê Quang Minh

Website:http://itim.edu.vn

Số nhân viên: 35

Tel: 0203 3838 328

Địa chỉ: Số 237 đường Hạ Long, P. Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Loại hình kinh doanh: Tư vấn Giải pháp doanh nghiệp

BAN HỘI VIÊN

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT