Hội thảo "Giải pháp AI cho Doanh nghiệp"
Áp dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) đang là xu hướng của các doanh nghiệp trên toàn thế giới để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ đột phá, tăng năng suất, hiệu quả làm việc và giảm chi phí.

Việt Nam với nhiều doanh nghiệp về công nghệ AI đã tạo ra nhiều giải pháp AI nhưng việc áp dụng trong các ngành còn nhiều hạn chế. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn lúng túng trong việc áp dụng AI như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất, cách thức kết hợp Chuyển đổi số và AI.

Để giới thiệu các giải pháp AI của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm và quy trình áp dụng AI trong doanh nghiệp, DXCenter sẽ phối hợp với Liên minh các doanh nghiệp chuyển đổi số Việt Nam (VNITO) và các đối tác như: QTSC, HCA, VINASA, tổ chức hội thảo giới thiệu Hội thảo – Triển lãm: “Giải pháp AI cho doanh nghiệp”. 

Hội thảo dự kiến thu hút trên 20 doanh nghiệp công nghệ giới thiệu 100 giải pháp AI và 300 khách tham dự từ 50-100 doanh nghiệp các ngành có nhu cầu áp dụng AI.

 

ÐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Cấp quản lý doanh nghiệp ứng dụng CNTT;
  • Bộ phận IT doanh nghiệp ứng dụng CNTT;
  • Các doanh nghiệp cung cấp giải pháp – sản phẩm về AI;
  • Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng, ứng dụng AI trong quá trình kinh doanh;
  • Các cá nhân quan tâm khác.

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

  • Thời gian: 8g00 – 12g00, ngày 28/06/2024  

  • Địa điểm Hội trường QTSC Building 1, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12

Chi tiết xem tại: https://dxcenter.org.vn/28-06-2024-giai-phap-ai-cho-doanh-nghiep/

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT