Khảo sát nhanh về ảnh hưởng của COVID-19 đến Doanh nghiệp
Để phục vụ việc xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dịch viêm phổi cấp do virus corona (COVID-19) gây ra đối với nền kinh tế Việt Nam, trong đó, trọng tâm là đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện ảnh hưởng của dịch đối với hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp để đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ những giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh, Cục Phát triển doanh nghiệp gửi đến Quý Doanh nghiệp “Phiếu khảo sát nhanh về ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”.

Mẫu Phiếu khảo sát online tại đường dẫn: http://bit.ly/2v2bL2o

Cục Phát triển doanh nghiệp đề nghị Quý Doanh nghiệp sớm hoàn thiện Phiếu khảo sát và gửi bản mềm (hoặc bản scanned) về địa chỉ email: buiminhtu.mpi@gmail.com trước ngày 25/02/2020.

(*Trong quá trình tham gia khảo sát, nếu có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, đề nghị Quý Doanh nghiệp liên hệ với ông Bùi Minh Tú, số điện thoại: 080.44498 hoặc di động: 0989660398)

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

 

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT