Các chương trình XTTM tại nước ngoài
Địa điểm: Nhật, Mỹ, Châu Âu, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc
Các thị trường trọng điểm: Nhật, Mỹ, Châu Âu, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc.
Các Tỉnh/Thành có thể tham gia đoàn, thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh tham gia đoàn, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác vào tỉnh 
Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT