Cách thức tham gia VINASA Connect

  • Các hội viên VINASA, các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ quan tâm hợp tác với chương trình sẽ gửi cho VINASA bản giới thiệu về sản phẩm/ dịch vụ của mình kèm theo bảng giá và các mức ưu đãi đặc biệt dành riêng cho hội viên của VINASA
  • Hai bên ký kết thoả thuận hợp tác cho chương trình
  • VINASA thông báo các ưu đãi đặc biệt tới các doanh nghiệp Hội viên để sử dụng dịch vụ. Các DN sẽ đăng ký sử dụng các sản phẩm dịch được ưu đãi thông qua VINASA hoặc trực tiếp với nhà cung cấp.

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT