Giải thưởng Sáng tạo Tương lai 2024
Thời gian: 05/03/2024 - 30/08/2024 | 00:00 đến 23:00
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2024
Thời gian: 13/05/2024 - 13/07/2024 | 00:00 đến 23:00
Địa điểm: Hà Nội
Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2024
Thời gian: 20/07/2024 - 10/10/2024 | 00:00 đến 23:00
Địa điểm: Hà Nội
Hội nghị kết nối đầu tư, phát triển công nghiệp bán dẫn thành phố Hà Nội 2024
Thời gian: 29/07/2024 - 31/07/2024 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Đại học Bách Khoa, Hà Nội
TalentX 2024
Thời gian: 08/08/2024 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội
Tech4Life 2024
Thời gian: 12/09/2024 - 13/09/2024 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Tân Sơn Nhất Pavillon, Hồ Chí Minh
Smart City Summit Vietnam 2024
Thời gian: 19/11/2024 - 20/11/2024 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội
1 
Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT