Giải thưởng Sao Khuê 2022
Thời gian: 10/01/2022 - 23/04/2022 | 00:00 đến 11:00
Địa điểm: Hà Nội
Các chương trình XTTM tại nước ngoài
Thời gian: 01/02/2022 - 30/12/2022 | 00:00 đến 00:00
Địa điểm: Nhật, Mỹ, Châu Âu, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc
Chuỗi Hội thảo với thị trường Nhật
Thời gian: 01/02/2022 - 31/12/2022 | 00:00 đến 00:00
Địa điểm: Online
TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2022
Thời gian: 01/04/2022 - 01/07/2022 | 00:00 đến 00:00
Địa điểm: Hà Nội
Hội thảo Giao thương trực tuyến (VBM)
Thời gian: 18/04/2022 - 25/11/2022 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Online
Vietnam - ASIA DX SUMMIT 2022
Thời gian: 24/05/2022 - 25/05/2022 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội
Ngày CNTT Hàn Quốc 2022
Thời gian: 01/08/2022 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội, HCM, Đà Nẵng + trực tuyến
Smart City Summit 2022 và ASIA Smart City Summit 2022
Thời gian: 18/10/2022 - 19/10/2022 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Bình Dương / Đà Nẵng
Vietnam Blockchain Summit 2022
Thời gian: 19/10/2022 - 20/10/2022 | 08:00 đến 17:00
Địa điểm: Hà Nội
1 
Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT