Thông báo Gia hạn thời gian nhận đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make In Viet Nam” năm 2022, thời gian nhận đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng đến hết ngày 22/9/2022;

Căn cứ tình hình đăng ký tham gia Giải thưởng trong thời gian qua, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức có thêm thời gian chuẩn bị, hoàn thiệngửi hồ sơ tham gia Giải thưởng, theo đề nghị của Cơ quan thường trực Giải thưởng và các doanh nghiệp, tổ chức;

Nay Ban Tổ chức Giải thưởng thông báo gia hạn thời gian nhận đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng đến hết ngày 15/10/2022.

Ban Tổ chức Giải thưởng thông trân trọng thông báo.

Website đăng ký: giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT