Phần mềm DX - TPiCS của Công ty TNHH SOLPAC Việt Nam được vinh danh đạt giải tại lĩnh vực Giải pháp cho Nhà máy thông minh của Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022
DX - TPiCS – hệ thống quản lý sản xuất tiên tiến và toàn diện – được phát triển tại Viện nghiên cứu TPiCS, có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản. Hiện nay, có trên 1900 doanh nghiệp trên thế giới đang sử dụng hệ thống này. Hệ thống tích hợp nhiều ngôn ngữ và có sẵn phiên bản cho máy chủ và cloud.

Với sứ mệnh giúp cho các nhà máy giảm chi phí quản lý trong việc thu thập, quản lý, truy xuất dữ liệu trong sản xuất nhanh chóng hiệu quả, SOLPAC với Phần mềm Quản lý sản xuất toàn diện DX – TpiCS đã vinh dự nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2022 tại hạng mục Giải pháp cho nhà máy thông minh.

Chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm có thể giải quyết 5 khó khăn của ngành sản xuất:

 • Rút ngắn thời gian giao hàng, đáp ứng các thay đổi trong sản xuất
 • Tổng hợp dữ liệu thông suốt trong toàn nhà máy
 • Hỗ trợ để triệt tiêu delay xuất hàng
 • Giảm hàng tồn kho
 • Xử lý nhanh chóng khi thay đổi thiết kế và chậm bản vẽ

Một số chức năng chính trên hệ thống:

CHỨC NĂNG TẠO KHSXf-MRP)

Nhờ vào chức năng f-MRP chỉ có trên TPiCS, người dùng có thể tiến hành sản xuất một cách “Nhanh chóng, tiết kiệm, kịp thời mà ổn định”. – Dựa trên kế hoạch mua bán sản phẩm và KHSX, kế hoạch chuẩn bị và sản xuất từ linh phụ kiện đến NVL sẽ được tạo tự động theo bảng cấu thành sản phẩm, Leadtime sản xuất và Lotsize, v.v..

QUẢN LÝ HỖN HỢP f-MRP & SỐ SX

TPiCS có thể thiết lập f-MRP và quản lý số sản xuất cho từng mã hàng.

Để tránh việc chậm trễ trong chuẩn bị linh phụ kiện để tiến hành sản xuất, TPiCS có chức năng f-MRP, cho phép thay đổi chỉ thị sản xuất ban đầu. Sau khi đã chạy kế hoạch sản xuất, vẫn có thể chạy lại và thay đổi các chỉ thị đã phát hành trước đó.

CHỨC NĂNG PHÁT HÀNH PHIẾU

QUẢN LÝ KẾT QUẢ THỰC TẾ

QUẢN LÝ TỒN KHO

Danh sách tồn kho

 • Lượng tồn kho real time
 • Số tiền tồn kho
 • Số lượng xuất nhập kho trong ngày, tháng
 • Ngày trích rút cuối cùng
 • Ngày nhập kho/ xuất kho cuối cùng
 • Chỉ định nơi xuất/nhập kho tại thời điểm xuất/nhập kho
 • Quản lí tồn kho theo location

CHỨC NĂNG QUY ĐỔI SỐ LƯỢNG

QUẢN LÝ GIÁ VỐN

 • Thống kê giá vốn theo item
 • Thống kê giá vốn theo thành phẩm

QUẢN LÝ MASTER

Trên TPiCS có rất nhiều Master như Item Master để đăng ký linh kiện, NVL, thành phẩm, đơn vị trung gian, bảng cấu tạo thành phẩm để xây dựng lên các quan hệ cha con giữa các item, Master đơn giá, Master thời gian làm việc,vv… Và để kế hoạch sản xuất phù hợp và đáp ứng được công việc sản xuất luôn thay đổi hằng ngày thì quản lý Master là công việc không thể thiếu.

CHỨC NĂNG THÊM MỤC CHO NGƯỜI DÙNG, THAY ĐỔI THIẾT KẾ PHIẾU NHẬP

TPiCS có thể thêm các mục quản lý độc lập cho người dùng vào nhiều biểu mẫu như trên Master, chi tiết kế hoạch, kết quả thực tế,vv…

GIAO DIỆN KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG KHÁC

NHẬP VÀ XUẤT FILE VĂN BẢN

TPiCS có thể xuất ra file văn bản và đọc toàn bộ các dữ liệu của các bảng như dữ liệu trên Master, chi tiết kế hoạch, dữ liệu giao dịch chẳng hạn như dữ liệu đã đặt hàng, dữ liệu trên danh sách tồn kho, dữ liệu tổng hợp giá vốn theo item, và giá vốn theo thành phẩm.

NHẬP VĂN BẢN CHỨA DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Tương tự như khi thao tác trên biểu mẫu chẳng hạn như biểu mẫu nhập đơn hàng, chi tiết kế hoạch, thực tế công việc, thực tế xuất hàng, thực tế xuất kho, chuyển tồn kho,vv…việc cập nhật các bảng có liên quan sẽ được tiến hành đồng thời khi đọc file văn bản. Trong trường hợp đọc dữ liệu đặt hàng, bảng KHSX cũng sẽ được phản ánh đồng thời khi đăng ký dữ liệu đặt hàng.

NHẬP, XUẤT GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG (OPTION GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG)

Nếu giả định import dữ liệu thường xuyên trên cơ sở file văn bản, việc xử lý khi gặp lỗi import như không đồng nhất dữ liệu là rất khó. Với option giao dịch, nếu xảy ra lỗi import, nội dung lỗi sẽ được ghi trên bảng và người dùng có thể quản lý trạng thái, do đó việc liên kết sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, người dùng có thể tự động ghi dữ liệu giao dịch mà người dùng đã thao tác theo form của TPiCS vào bảng export. Điều này cho phép người dùng có thể liên kết hai chiều với hệ thống của bên thứ ba.

Mời truy cập vào link dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về DX – TPiCS:

https://solpac.vn/tpics-he-thong-quan-ly-san-xuat-toan-dien-den-tu-nhat-ban/?lang=vi

Nếu có thắc mắc về hệ thống, vui lòng truy cập vào link dưới đây:

https://solpac.vn/lien-he/?lang=vi

THEO SOLPAC

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT