[JETRO] Hỗ trợ thành lập chi nhánh tại Nhật Bản

Số lượng hỗ trợ tối đa: 10 Doanh nghiệp

Đối tượng: Doanh nghiệp CNTT, có sở hữu công nghệ mới (AI, IoT, Blochain, Cloud…)

Có trụ sở tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam (các công ty phía Nam có thể đàm phán)

Doanh nghiệp có nhu cầu mở công ty/ văn phòng tại Nhật vui long điền thông tin trong Link sau: https://forms.gle/14d47kZBoB8UN5ky8 

Deadline: 10/10/2021

THEO JETRO

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT