VINASA Talk: Quản trị giá thành và vốn hoá sản phẩm cho doanh nghiệp phần mềm
Quản lý giá thành sản phẩm là yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp sản xuất đạt được lợi nhuận tối đa, tối ưu hóa nguồn lực và ra quyết định kinh doanh chính xác.

Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT hiểu được cách tập hợp giá thành sản phẩm, tập hợp chi phí sản xuất thành tài sản, cách tính toán phân bổ khấu hao phù hợp cho sản phẩm phần mềm, nhưng đảm bảo tính thận trọng, tránh rủi ro, giúp cho doanh nghiệp thu hồi được vốn trong quá trình nghiên cứu và sản xuất, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức Chương trình VINASA Talk với chủ để “Quản trị giá thành và vốn hoá sản phẩm cho doanh nghiệp phần mềm” từ 09h00 – 11h30, ngày 27/6/2024 tại Hà Nội. 

Với hơn 30 năm trong nghề Tài chính, Kế toán, Thuế, Kiểm soát nội bộ, tái cấu trúc và Quản trị doanh nghiệp, Bà Bùi Thị Lệ Phương - Nhà Sáng lập và Chủ tịch Hội Quản trị và Kiểm soát nội bộ Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến những kiến thức thú vị, hữu ích liên quan đến quản trị giá thành và vốn hoá sản phẩm cho các doanh nghiệp CNTT.

VINASA trân trọng thông tin và mời Quý Đơn vị/ Doanh nghiệp quan tâm, đăng ký tham dự tại: LINK

Đầu mối BTC: Ms. Hằng - 0974 29 87 86 - hangca@vinasa.org.vn

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam


Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT