Góp ý dự thảo Quy hoạch Hạ tầng TT&TT 2021-2030, tầm nhìn 2050
Thực hiện Quyết định 1532/QĐ-TTg ngày 8/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và Truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Bộ thông tin và Truyền thông đề xuất các đơn vị nghiên cứu Góp ý với Dự thảo Quy hoạch Hạ tầng TT&TT 2021-2030, tầm nhìn 2050

Tài liệu dự thảo cần góp ý xem TẠI ĐÂY.

 Nội dung góp ý dự thảo từ Quý Hội viên vui lòng gửi lại cho VINASA theo địa chỉ hangca@vinasa.org.vn (Ms. Hằng: 09734298786) trước ngày 10/10/2021 để VINASA tập hợp gửi thông tin đến Bộ Thông tin và Truyền thông.

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT