Trực tiếp "Lễ Công bố và trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2022"

 

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT