Mời tham gia khóa đào tạo với sự hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo từ Nhà nước - Khóa Đà Nẵng
Nhằm giúp các doanh nghiệp hội viên có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự doanh nghiệp mình. VINASA đã xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên VINASA.  Từ tháng 9 đến tháng 12/2017, VINASA sẽ tổ chức thực hiện một số khóa đào tạo bồi dưỡng nhân lực cho các doanh nghiệp với mức kinh phí được hỗ trợ đến 50% chi phí đào tạo từ Nhà nước. Các khoá đào tạo sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng cụ thể như sau:

Thời gian từ: Tháng 9-15/12/2017 ( Kính mời Qúy hội viên tham khảo thời gian dự kiến và nội dung chi tiết tại đây)
Các khóa gồm: Quản trị Dự án, Kỹ năng Thuyết trình, Bán hàng và Đàm phán hiệu quả
Địa điểm: Công viên phần mềmQuang Trung, số 2 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng

Các Giảng viên của các khoá đào tạo này là các Thạc sỹ đến từ các trường Đại học danh tiếng trong nước và các chuyên gia đến từ các Tập đoàn, Công ty CNTT nổi tiếng tại Việt Nam. Vì vậy nội dung sẽ không chỉ học được từ lý thuyết cơ bản mà còn được trải nghiêm từ kinh nghiệm của chính các chuyên gia trong ngành. Các doanh nghiệp có thể đăng ký theo hình thức tham gia các lớp đào tạo tập trung hoặc có thể đăng ký đào tạo tại chính công ty mình nếu số lượng nhân sự tham gia từ 25 -30 người. (VINASA kính mời các Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh có văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và có nhu cầu đào tạo có thể đăng ký tham gia các khóa đào tạo này)
VINASA xin thông báo và trân trọng kính mời các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia các khoá đào tạo này bằng cách gửi phiếu đăng ký về email : duyenmk@vinasa.org.vn muộn nhất ngày 25/9/2017. 

Rất mong nhận được sự tham gia của Qúy hội viên!

Tin mới