Chúc mừng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển KHCN và Giáo dục VNIQ trở thành Hội viên của VINASA
Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển KHCN và Giáo dục VNIQ

English name: VNIQ Co., Ltd 

Ngày thành lập: 12/12/2017

Giám đốc: Ông Phạm Tràng Phi

Số nhân viên: 10

Tel: 097 319 3837

Địa chỉ: Thôn Biểu Khê, Xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Loại hình kinh doanh: Đào tạo CNTT

Ban Hội viên
Tin mới