Chúc mừng Công ty TNHH Luvocom Vietnam trở thành Hội viên của VINASA

Tên Đơn vị: Công ty TNHH Luvocom Vietnam

English name: Luvocom Co., Ltd

Ngày thành lập: 23/11/2016

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Đạt

Website: http://luvocom.vn

Số nhân viên: 10

Tel: 024 7 106 0186

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Khu ĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Loại hình kinh doanh: Dịch vụ Phần mềm

Tin mới