Hợp tác quốc tế

VINASA là thành viên của Tổ chức WITSA (World IT and Services Alliance), ASOCIO (Asian-Oceania Computing Industry Organization) and AICTO (Asia Information Communication Technology Organization), Tổ chức APICTA

Các đối tác nước ngoài:
82 Thành viên của Tổ chức WITSA
20 Hiệp hội đến từ khu vực  của Tổ chức ASOCIO
Các đối tác đến từ Tổ chức CNTT Châu Á
Phòng Thương mai JETRO – Nhật Bản
Phòng XTTM Công nghiệp Phần mềm KIPA – Hàn Quốc
Tố chức XTTM và đầu tư Anh - UKTI 
Tổ chức APICTA
Hiệp hội ngành công nghiệp CNTT Máy tính - Comp TIA
Tổ chức DI – The Confederation of Danish Industry
Chương trình IPP  của Chính phủ Phần Lan- Innovation Partnership Program, 
Các Hiệp hội của hơn 30 quốc gia trên toàn thế : Japan (JISA), Korea (FKII), India (NASSCOM), Australia (AIIA), Germany (BITKOM), France (SYNTEC),…

Tin mới