Hợp tác quốc tế

Từ khi thành lập, Ban Lãnh đạo VINASA đã xác định Hiệp hội không chỉ là một tổ chức đại diện các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam mà còn là đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam tại các Tổ chức liên quan tới CNTT trên Thế giới. Chính vì vậy, ngay sau khi thành lập, VINASA đã gia nhập ASOCIO -Tổ chức Công nghiệp Ðiện toán châu Á – châu Ðại Dương. Đây là một Tổ chức tập hợp những hiệp hội CNTT, chủ yếu là công nghiệp phần mềm trong khu vực châu Á và châu Ðại Dương. Ðược thành lập năm 1984, ASOCIO là cầu nối cung cấp quan hệ cho các công ty CNTT của các nước thành viên. Hiện ASOCIO có 17 thành viên là: Nhật Bản, Úc, Indonesia, Myanmar, Ấn Ðộ, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, New Zealand, Philippines, Singapore, Bangladesh, Sri Lanka, Ðài Loan, Thái Lan và Việt Nam do VINASA làm đại diện (vừa gia nhập cuối năm 2001). Ngoài ra ASOCIO còn có 5 thành viên liên kết là Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Tây Ban Nha. ASOCIO có hơn 10,000 công ty hội viên. Và ngay sau khi gia nhập, ASOCIO đã chính thức trao cho VINASA (Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam- Tên này được duy trì đến Đại hội lần 2 năm 2010 và sau đổi tên là Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam) quyền đăng cai tổ chức Ðại hội toàn thể ASOCIO 2003 tại Hà Nội - một sự kiện quốc tế lớn ở khu vực châu Á – châu Ðại Dương về công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin (CNTT).

Cũng trong năm thành lập ngày 25/10/2002, tại hội nghị Ban chấp hành Liên minh các dịch vụ và CNTT Thế giới (The World Information Technology and Services Alliance WITSA) được tổ chức tại Paris WITSA đã kết nạp Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam ( VINASA). WITSA là tổ chức tập hợp những Hiệp hội CNTT và CNPM trên toàn thế giới. Được thành lập năm 1978, hiện nay WITSA đã có 49 thành viên, chiếm khoảng 90% thị trường công nghệ thông tin toàn cầu.

Tháng 12/2016, VINASA chính thức là thành viên APICTA – Liên minh CNTT Châu Á Thái Bình Dương. Đây là liên minh của các Hiệp hội CNTT quốc gia đại diện cho các nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương nhằm xây dựng và tăng cường mạng lưới hợp tác, thúc đẩy phát triển CNTT, trao đổi công nghệ, liên kết CNTT giữa các quốc gia trong Tổ chức ra thị trường toàn cầu.

Bên cạnh các Tổ chức lớn trên thế giới, VINASA cũng đặt quan hệ mật thiết với các Hiệp hội chuyên ngành tại 1 số nước có quan hệ đối tác chiến lược như Châu Á, Châu Úc, Châu Âu và Châu Mỹ cụ thể như sau:

Châu Á:

1.  Nhật Bản có 6 tổ chức gồm:

 • Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO)
 • Hiệp hội Dịch vụ CNTT Nhật Bản ( JISA)
 • Hiệp hội Hệ thống Thông tin và Điện tử Kansai (KEIS)
 • Hiệp hội Đối tấc tích hợp hệ thống Nhật Bản ( JASIPA)
 • Hiệp hội Công nghệ Hệ thống Phần mềm Nhúng Nhật Bản (JASA
 • Hiệp hội Nội dung số Okinawa ( OADC)

2.  Ân Độ

Hiệp hội Quốc gia về Phần mềm và Dịch vụ CNTT Ân Độ (NASSCOM),

3.  Hàn Quốc

 • Liên đoàn CNTT Hàn Quốc (FKII),
 • Phòng XTTM Công nghiệp Phần mềm KIPA

4.      Malaysia

Hiệp hội CNTT Quốc gia Malaysia (PICOM),

Châu Úc:

Hiệp hội ngành CNTT Australia (AIIA

Châu Âu:

 • Tố chức XTTM và đầu tư Anh - UKTI
 • Tổ chức DI – The Confederation of Danish Industry
 • Hiệp hội Công nghiệp Số Đức (BITKOM),
 • Chương trình IPP  của Chính phủ Phần Lan- Innovation Partnership Program

Châu Mỹ

Hiệp hội Công nghệ dẫn đầu thế giới Comp TIA

 Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Tin mới