Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS Tải về
1620/QĐ-BTTTT 05/10/2018 Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Tải về
08/2018/TT-BTTTT 25/05/2018 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ" Tải về
05/2018/TT-BTTTT 09/05/2018 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD" Tải về
06/2018/TT-BTTTT 09/05/2018 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD" Tải về
04/2018/T-BTTTT 08/05/2018 Quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
44/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Quy định về việc công nhận chứng chỉ CNTT của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Tải về
45/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT Tải về
39/2017/TT-BTTTT 15/12/2017 Ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong CQNN Tải về
41/NQ-CP 26/05/2016 Nghị quyết về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam Tải về
12
Cơ quan ban hành
Đăng nhập